Çerez Örnek
canlı destek

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

Laboratuvar No

Laboratuvar Adı

Sorumlu Kişi

İletişim

Araştırma Laboratuvarı-01

Arayüzey Termodinamiği-Nano Teknoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Şerife.Ş. HELVACI

(232) 311 40 49

Araştırma Laboratuvarı-02

Fonksiyonel Malzemeler Laboratuvarı

Prof. Dr. Saadet Yapar

(232) 311 24 59

(232) 311 4122

Araştırma Laboratuvarı-03

Reoloji- Nano-Teknoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Şerife.Ş. HELVACI

(232) 311 14 95

Araştırma Laboratuvarı-04

Yüzey Olayları Laboratuvarı

Prof. Dr. Şerife.Ş. HELVACI

(232) 311 14 95

Araştırma Laboratuvarı-05

Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı-1

Prof. Dr. Levent Ballice

(232) 311 41 21

Araştırma Laboratuvarı-06

Yüzey Olayları

Prof. Dr. Günseli Özdemir 

(232) 311 14 85

Araştırma Laboratuvarı-07

Katalitik Reaksiyonlar ve İleri Oksidasyon Reaksiyonları Laboratuarı

Doç. Dr. Gülin Ersöz

Prof. Dr. Süheyda Atalay

(232) 311 40 51

Araştırma Laboratuvarı-08

Biyolojik Prosesler Laboratuvarı

Prof. Dr. Bikem Övez

(232) 311 41 24

Araştırma Laboratuvarı-09

Su ve Atıksu Ayırma İşlemleri Laboratuvarı-I

Prof. Dr. Nalan Kabay

(232) 311 14 91

Araştırma Laboratuvarı-10

Katalitik Tepkimeler ve İleri Oksidasyon Prosesleri Laboratuvarı

Doç. Dr. Meral Dükkancı

(232) 311 40 47

Araştırma Laboratuvarı-11

Kimyasal Reaksiyon & Hidrojen Depolama Laboratuvarı

Doç. Dr. Sevim Yolcular Karaoğlu

(232) 311 22 60

Araştırma Laboratuvarı-12

Membran Araştırma Laboratuarı

Prof. Dr. Mustafa DEMIİRCİOĞLU

(232) 311 18 31

Araştırma Laboratuvarı-13

Katalizör Hazırlama ve Katalitik Prosesler Laboratuvarı

Doç. Dr. Gülin Ersöz 

Prof: Dr. Süheyda Atalay

(232) 311 44 48

Araştırma Laboratuvarı-14

Katalizör Geliştirme ve Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı

Doç. Dr. Emine Sert

(232) 311 30 61

Araştırma Laboratuvarı-15

Aerojel Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Laboratuvarı

Doç. Dr.  Nilay GİZLİ

 

Araştırma Laboratuvarı-16

Gözenekli Malzemeler ile Ayırma Süreçleri Laboratuvarı

Doç. Dr. Nilay GİZLİ

(232) 311 22 89

Araştırma Laboratuvarı-17

Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı-1

Doç. Dr. Canan Uraz

(232) 311 14 92

Araştırma Laboratuvarı-18

Reaksiyon Mühendisliği Laboratuvarı-2

Doç. Dr. Canan Uraz

(232) 311 14 92

Araştırma Laboratuvarı-19

Termal Enerji Depolama ve Katalizör Hazırlama Laboratuvarı 

Dr. Öğr. Üy. Tuğba Gürmen 

(232) 311 14 86

Araştırma Laboratuvarı-20

Kimyasal Teknolojiler Laboratuvarı-II

Prof. Dr. Levent Ballice

(232) 311 41 25

Araştırma Laboratuvarı-21

Su ve Atıksu Ayırma İşlemleri Laboratuvarı-II

Prof. Dr. Nalan Kabay

(232) 311 14 91

Araştırma Laboratuvarı-22

Yenilenebilir Enerji ve Biyoproses Laboratuvarı

Doç. Dr. Tülay Güngören Madenoğlu

(232) 311 22 92

Araştırma Laboratuvarı-23

 

Doç.Dr. İdil YILMAZ İPEK

(232) 311 40 45

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ