Çerez Örnek
canlı destek

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI

EA1. Programda kazandıkları güçlü altyapıyı kimya mühendisliği veya seçtikleri alanda kullanarak geniş bir sektör yelpazesinde başarılı bir iş yaşamı sürdüren

EA2. Mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler geliştiren, proje ve süreç yönetimi yapan

EA3. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak kendisini geliştirebilen, lisansüstü programlarda tercih edilen

EA4. Mesleki ve sosyal sorumluluklarının farkında  olarak çalıştığı sektörde görev yapan

mezunlar yetiştirmektir.

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini karmaşık Kimya Mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi

PÇ2. Kimya mühendisliğiyle ilgili karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi

PÇ3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda karmaşık bir süreci veya cihazı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında çözümleme ve tasarlayabilme

PÇ4. Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme

PÇ5. Karmaşık kimya mühendisliği uygulamalarında elde edilen verileri çözümleme ve sonuçlarını yorumlama becerisi

PÇ6. Karmaşık kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisi

PÇ7. Karmaşık mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

PÇ8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

PÇ9. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi mesleki uygulamalar hakkında bilgi, bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, girişimcilik ve yaratıcılık becerisi

PÇ10.Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık yaratabilme becerisi

PÇ11. Etkin tasarım ve üretim raporları hazırlama, rapor yazabilme ve yazılı raporları anlama , sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, açık ve anlaşılır talimat alma ve verme, İngilizce dil bilgisini etkin olarak kullanma, bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme becerisi

PÇ12. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, mühendislik uygulamalarında etik ilkelerine uygun davranma becerisi, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

PÇ13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisi

 

Not: Müdek Eğitim Amaçları Güncelleme aşamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında güncellenmiş Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları, 04.10.2021 tarihinde yapılan Bölüm Akademik Kurul Toplantısında görüşülerek güncel hali oy birliğiyle uygun bulunmuştur.

Not2: 13.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN BÖLÜM AKADEMİK KURUL TOPLANTISINDA DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZİN DE GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA  PROGRAM ÇIKTISI PÇ-9, PÇ-11 VE PÇ-12  DEĞERLENDİRİLEREK  YENİDEN DÜZENLENMİŞ; PÇ-14 İSE PROGRAM ÇIKTILARI KAPSAMINDAN ÇIKARILMIŞTIR VE WEB SİTEMİZDE SON HALİYLE YAYINLANMIŞTIR.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ