Çerez Örnek
canlı destek

TEKNİK GEZİ ORGANİZASYONU

TEKNİK GEZİ ORGANİZASYONU

AMAÇLARI

Teknik geziler ile,

 • Kimya mühendisliği mesleğinin, kimya mühendisinin görev ve sorumluklarının gerçek ortamında öğrenilmesini sağlamak, (1,2)
 • Öğrencilerin herhangi bir işletmede hammaddeden son ürüne kadar uzanan üretim, süreç ve işlem adımlarında sorumluluk alma bilincini oluşturmak, (2)
 • Temel bilimler ve mühendislik mesleğine ilişkin her bir bilginin uygulanışını gözleme olanağı bulmasını sağlamak, (1,4)
 • Öğrencilere meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, kalite, çevre gibi konularda, ulusal ve uluslar arası sorunlar hakkında duyarlılık kazandırmak, (3)
 • Öğrencilere işletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak kavrama fırsatı sağlamak, (4)
 • Kariyer yönelimini geliştirmesi için ortam sağlamak. (5)

amaçlanmaktadır.

AMAÇLARA ULAŞMADA KULLANILAN ARAÇLAR: Eğitim yılı içerisinde şehir içi gezileri.

TEKNİK GEZİ ÇIKTILARI

Öğrencilerimiz,

 • Kimya mühendisliği mesleğinin üretimde uygulanışını ve iş yaşamını gözlemleyecek, eğitim programında verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğrenecektir, (1,2,9)
 • Kimya mühendisliği mesleği, görev ve sorumlukları konusunda bilinçlenerek bakış açısı zenginleşecektir, (8,11)
 • Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre, kalite gibi sosyal konularda, ulusal ve uluslar arası sorunlar hakkında bilgilenerek iyi bir mühendis olma yönünde davranış geliştireceklerdir, (4,12, 13)
 • İşletmelerde, iş ve meslek yaşamında iş disiplininin, takım çalışmasının, disiplinler arası işbirliğinin, bireysel yetkinliklerin, insan ilişkilerinin önemini gözlem yaparak kavrayacak ve kendi eksikliklerini tamamlama yönünde önlem alacaktır, (7, 8, 9)
 • Konaklamalı teknik geziler sayesinde ülkemizin değişik yörelerindeki endüstrileri tanıyacak, diğer öğrenciler ve öğretim üyeleri ile aralarındaki iletişim ve bağları geliştirme fırsatı bulacaklar. (10,12)

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında yapılan teknik geziler:

Teknik Gezi-1

Teknik Gezi-2


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ