Çerez Örnek
canlı destek

Projeler

Ulusal Projeler

 
Tarihi Proje No Proje Adı Yürütücüsü
2019-2021 FYL-2019-20856 Biyokütle ve Model Bileşiklerin Brönsted ve Lewis Asitleri ile Platform KimyasallaraKatalitik Hidrotermal Dönüşümü (Catalytic Hydrothermal Conversion of Biomass and Model Compounds with Bronsted and Lewis Acid to Platform Chemicals), 2019-2021, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Levent BALLİCE
2019-2022 FDK-2019- 20794 Tarımsal atıkların değerli kimyasallara termokimyasal dönüşümünde aromatik sülfonik asitlerin katalitik etkilerinin araştırılması, 2019-2022, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje Prof. Dr. Levent BALLİCE
2020-Devam Ediyor FYL-2020-21760 Lignoselülozik biyokütlenin gliserin ile birlikte ve alkali katalizörler varlığında kesikli hidrotermal sıvılaştırılması Batch hydrothermal coliquefaction of lignocellulosic biomass with glycerol in the presence of an alkaline catalyst, 2020-, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi, Prof. Dr. Levent BALLİCE
2021-Devam Ediyor FGA-2021-23031 Lignoselülozik Biyokütlenin yardımcı solvent ön işlemi ve katalitik hidrotermal reformlama ile hidroliz ürünlerinin değerli kimyasallara dönüştürülmesi (Co-solvent pretreatment of lignocellulosic biomass and conversion of hydrolysis products by catalytic hydrothermal reforming to valuable chemicals), 2021-, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Levent BALLİCE
2021-Devam Ediyor FOA-2021-22343 Biyokütle Atıklarından Hibrit Proses ile Kimyasal Hammadde ve Biyoyakıt Üretimi, 2021-, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Levent BALLİCE

 

Tarihi Proje No Proje Adı Yürütücüsü
2016-2018 115R235 Ege Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Kimyasal Teknolojiler) Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI
2016-2019 16-MÜH-038 KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ TEHLİKELİ ATIKLARININ BERTARAFIVE KİMYA MÜH. LABORATUVARI ALTYAPI YENİLEME, 2016-2019, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI
2016-2019
16-MÜH-002
FARMASÖTİK KİRLİLİKLERİN TİO2 NANO TANE VE KOMPOZİTLERİNE ADSORPSİYONU, 2016-2019, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar- ge Projesi Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI
2016-2019
16-MÜH-130
PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜNDEN SU CAMI ÜRETİMİ, 2016-2019, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI
2017-2020 17-MÜH-036 PİRİNÇ KABUĞUNDAN AKTİF KARBON HAZIRLANMASI VE TİO2/AKTİF KARBON KOMPOZİT SENTEZİ, 2017-2020, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI

 

 

 

Tarihi Proje No Proje Adı Yürütücüsü
2019-2021 Aliye Üster Projesi Ege Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Kimyasal Teknolojiler) Prof. Dr. Nalan KABAY
2019-2022 EIG CONCERT JAPAN KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ TEHLİKELİ ATIKLARININ BERTARAFIVE KİMYA MÜH. LABORATUVARI ALTYAPI YENİLEME, 2016-2019, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Nalan KABAY
2020-2023
118Y490
FARMASÖTİK KİRLİLİKLERİN TİO2 NANO TANE VE KOMPOZİTLERİNE ADSORPSİYONU, 2016-2019, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar- ge Projesi Prof. Dr. Nalan KABAY
2021-
FOA-2021-22343
PİRİNÇ KABUĞU KÜLÜNDEN SU CAMI ÜRETİMİ, 2016-2019, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Nalan KABAY
2021-2023 2021-2023 PİRİNÇ KABUĞUNDAN AKTİF KARBON HAZIRLANMASI VE TİO2/AKTİF KARBON KOMPOZİT SENTEZİ, 2017-2020, Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi Prof. Dr. Nalan KABAY

 

SANTEZ/TEYDEP Projeleri

Tarihi Proje No Proje Adı Yürütücüsü
2016 - 2018 097.STZ.2015 Düşük Film Kalınlıklarında Yüksek Antikorozif Özellikli Kaplamalar Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Canan URAZ
2013 - 2016 0330.STZ.2013-2 İTOB-OSB’de Enerji Bitkileriyle Atık Su Arıtımı Ve Arıtımda Kullanılan Bitkilerin Anaerobik Fermantasyonuyla Biyogaz Üretimi Prof. Dr. Nalan KABAY


 

Uluslararası Projeler

Tarihi Proje No Proje Adı Yürütücüsü
2016 - 2019 ERANETMED 315M537 Tarımsal Sulamada Kullanılmak Üzere Akdeniz Bölgesindeki Tekstil Endüstrisi Atık Sularının Arıtılması: Mevcut Arıtma proseslerinin Yenilikçi, Sürdürülebilinir Yöntemlerle Çiftleştirilmesi Prof.Dr. Süheyda ATALAY
2015 - 2017 TUBITAK-JSPS Adsorpsiyon-elektrodiyaliz hibrit projesi ile jeotermal sulardan lityum ve bor kazanılması. Prof. Dr. Nalan KABAY
2016 - 2018 TÜBİTAK-NASU Gıda Endüstrisinde Kullanılan Suyun Geri Kazanılmasında Ve Peynir Altı Suyunun Tuzsuzlaştırılmasında Membran Teknolojilerin Uygulanması Prof. Dr. Nalan KABAY

 

16-MÜH-002


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ