Çerez Örnek
canlı destek

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU, MİSYONU

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU, MİSYONU

 

VİZYON: Bilimsel araştırmada öncü, ulusal ve uluslararası alandaki paydaşları ile güçlü bir işbirliği ve iletişim ağı bulunan, öğrenci odaklı, yeşil, sürdürülebilir, erişilebilir ve yaşanabilir bir kampüse sahip, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama katkıda bulunan ve finansal yapısı güçlü bir dünya üniversitesi olmaktır.

MİSYON:  Bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Kimya Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi kimya mühendisleri yetiştirmektir


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ