Çerez Örnek
canlı destek

Kimya Mühendisliği Topluluğu

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Topluluğu, online eğitimin hakim olduğu Mart 2021'de kurulmuştur. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Topluluğu'nun temel amacı; Mühendislik ve ilgili tüm bölümlerdeki öğrencilere yön bulmaları ve kendilerini geliştirmeleri için rehberlik etmek ve teşvik etmek. Grup üyeleri hem teknik gezilere ve çeşitli etkinliklere katılarak sektörün işleyişini teorik ve uygulamalı olarak öğrenirler.

 
EUKMT; Üyelerini görevlendirdiği koordinatörlükler sayesinde dönem boyunca çeşitli firmalara ve sanayi bölgelerine teknik geziler düzenleyerek sektörün işleyişine tanıklık etmekle kalmayıp, alanında uzman olduğu mesleki disiplinler ile konferans, seminer, söyleşi gibi etkinlikler de organize etmektedir. öğrencilerini belirli konularda aydınlatmak ve geliştirmek amacıyla alanlarında uzman kişiler yetiştirmektedir. Aynı zamanda koordinatörlüklerde görev alan üyeler; ekip çalışması, sorumluluk duygusu, yaratıcılık, firmalarla profesyonel bir dille iletişim kurabilme gibi iş hayatını bir adım öteye taşıyacak özellikleri taşıyor.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ