Çerez Örnek

AFM LABORATUARI

AFM LABORATUARI

Sorumlu: Prof. Dr. Mustafa Demircioğlu

Araştırmacılar: Dr. Erkan ERSÖZ

Tanıtım:

Araştırma Konuları: Malzeme yüzey yapılanmaları ve karakterizasyonu
Uygulama Alanları: Nanoteknoloji Tuz giderme, suyun ve atıksuyun işlenmesiLaboratuvarda Bulunan Cihazlar:

Çok Fonksiyonlu Atomik Kuvvet Mikroskobu
Tünellemeli Akım Mikroskobu (STM)
Elektrostatik Kuvvet Mikroskobu (EFM)
Manyetik Kuvvet Mikroskobu (MFM)
Sıvı İçersinde Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamalar
Düşük sıcaklık Atomik Kuvvet Mikroskobu Uygulamaları
Laboratuarda Bulunan Deney Sistemleri: Katıların Denge Nem Değerlerinin Saptanmasında kullanılan sistem.Yürütülmekte olan Projeler:

Çeşitli malzeme yüzey özelliklerinin incelenmesi ve istatistiksel dağılım parametreleri ile tanımlanması çalışmaları yürütülmektedir.Yürütülmüş olan Projeler:

Asimetrik Selüloz Asetat Membran Üretiminde Evre Ayrışması ve Jelleşmenin AFM ile izlenmesi ve Modellenmesi, 105M294, TÜBİTAK
İletişim:

Telefon: 0 232 3111831 - 0 232 3111481

e-posta: mustafa.demircioglu@ege.edu.tr
Taramali uç mikroskopisi (AFM) laboratuvarı hizmet alım yönergesi için tıklayınız...


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ