canlı destek

Ek Sınavlar Hakkında Acil Duyuru!

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44/c maddesinde "…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır…." denilmektedir.

Buna göre, son sınıfta olup azami sürelerini doldurduklarından, ek sınav hakkı olan ve ilgili listede yer alan öğrencilerin;

1-1.Ek Sınavlarının 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında,

2-2.Ek Sınavlarının 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında bölümler tarafından belirlenecek sınav takvimi dahilinde ilgili bölümlerde yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

3-Ekli listede isimleri geçen bölümümüz öğrencilerinin, 31.08.2022 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar, https://muhfak.ege.edu.tr/tr-2859/ogrenci_isleri_formlari.html web sayfasında bulunan "EK SINAV HAKKI VERİLMESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ" doldurarak başvuru yapabileceklerdir.

İlgili listede adı bulunan ve ek sınav hakkını kullanmak isteyen bölümümüz öğrencilerinin başvuru dilekçelerini bugün (31.08.2022) mesai bitimine kadar teslim etmesi gerekmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ