Güncel Duyurular

WEB PANEL GİRİŞİ


LLP Erasmus Programı

ERASMUS Programı; Yükseköğrenimde öğrenci ve öğretim elemanı odaklı Life Long Learning Programıdır. Amacı, Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak, yükseköğretim kurumları arası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız »Kimya Mühendisliği Bölümü Tehlikeli Atıklarını Teslim Etti

Kimya Mühendisliği Bölümü, ÇEVMER’in Ege Üniversitesi çapında yaptığı organizasyonla, 8 Aralık 2016 Perşembe günü özenle ayırarak biriktirdiği 1,8 ton ağırlığındaki tehlikeli atıklarını bertaraf edilmesi için taşıma firmasına teslim etti. Bölüm İşgüvenliği ve Tehlikeli Atık Çalışma Takımı, takım üyeleri ile toplantılar yaparak bu çalışmanın koordinasyonunu yaptı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız »Hızlı Erişim

Akreditasyon

 • Dünya genelinde 41 alanda yapılan URAP alan sıralamalarında son 5 yılın akademik performansı değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversitelerin makale ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği oranı URAP alan sıralamasında ölçüt olarak kullanılmaktadır. 2016-2017 yılına ait değerlendirmeler ışığında Ege Üniversitesinden sıralamaya giren alanlar içerisinde Bölümünüz Kimya Mühendisliği Alanında Türkiye’den sıralamaya giren altı üniversite içinde 2015-2016 yılında olduğu gibi üçüncü, 2000 üniversite içerisinde 369. sırada yer almıştır.

  Daha fazla bilgi »

 • 41 alanda dünyadaki 2000 üniversite ile birlikte belli göstergelere göre sıralanan Türk Üniversiteleri, bu alanların 18’inde yer alma başarısını göstermiştir. Ege Üniversitesinin sıralamada yer aldığı alanlardan birisi Kimya Mühendisliği alanı olup Bölümümüz alanında dünyadaki 2000 üniversite içinde 320. sırada bulunmaktadır.

  Daha fazla bilgi »

 • Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı'na 30 Eylül 2016 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında EUR-ACE Etiketi verilmiştir. Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupadan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamını taşımaktadır.

  Daha fazla bilgi »

 • Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı 30 Eylül 2016 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir.

  Daha fazla bilgi »

 • Aday Öğrencilerimiz

  Güçlü uluslararası deneyime sahip akademik kadro, %100 İngilizce eğitim, Pratik - teori iş birliği, Erasmus'la yurt dışında eğitim imkanı, Çift anadal ve yan dal programları, Güncel ve dünya standartlarında müfredat, Akredite edilmiş eğitim, Sosyal yaşam - şehir yerleşkesi avantajları, Öğrenci - öğretim elemanı arasında kuvvetli iletişim ve açık kapı politikası, Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranan eleman olma imkanı.

  Tanıtım sunumumuz için tıklayınız»

 • Sanayi İşbirliği

  Bölümümüz, sahip olduğu bilim ve araştırma altyapı potansiyelini yeni ürün ve üretim teknolojilerine dönüştürmek, var olan bu potansiyeli firmalar ile girişimcilerin hizmetine sunarak, bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek üzere çalışmalar yürütmektedir.