HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLP)/ ERASMUSGenel Bilgi

"Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları"nın adı 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren 31 Aralık 2013'e kadar geçerli olmak üzere "Hayat Boyu Öğrenme" (Lifelong Learning Programme, LLP) olarak değiştirilmiştir. Yüksek Öğretimle ilgili olan ERASMUS programı LLP içinde yapılandırılmıştır. ERASMUS Üniversite öğrencilerinin ve personelinin hareketliliği için geliştirilmiş bir programdır. Bu program vasıtasıyla, bir üniversite öğrencisinin eğitiminin 3 aydan 12 aya kadar olan bir kısmını Avrupa'daki bir ülkenin yüksek öğretim kurumunda alması mümkündür. Bu program ile ilgili ayrıntılı bilgi http://eacea.ec.europa.eu/static/en/overview/erasmus_overview.htm adresinde mevcuttur.

2007 yılından önce Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı SOCRATES'in altında yer alan ERASMUS Programı ülkemizde 2003-2004 Akademik Yılında kısıtlı sayıda üniversite ve bölümün katılımının sağlandığı bir pilot proje ile başlatılmıştır. Pilot proje yılında bölümümüzden 3 öğrenci yurt dışına gitmiş, 2 öğrenci de yurt dışından bölümümüze gelmiştir.

2004-2005 Akademik Yılından itibaren Ülkemiz bu programdan tam katılımcı ülke olarak yararlanmaktadır.

Erasmus programından yararlanmak için en temel husus kurumlar arasında geçerli bir Anlaşma eski adıyla "Bilateral Agreement" yeni adıyla "Inter Institutional Agreement" var olmasıdır.

Erasmus programının kapsamındaki hareketlilik 3-12 ay arasında değişir ve değişimden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Lisans öğrencilerinin birinci sınıfı tamamlamış olmaları gerekir.

Bu programdan yararlanan öğrenciler gittikleri üniversitede öğrenim harcı ödemezler, fakat kendi kurumlarındaki katkı paylarını ödemeye devam ederler.

Bir öğrenci öğrencilik dönemi boyunca bir kez Erasmus programından yararlanabilir.

Kimya Mühendisliği Bölümünün Erasmus Öğrencileri

2003-2004 Öğretim Yılında 15 Üniversite'nin 3'er bölümünden, her bir bölümden üç öğrencinin gönderilmesi(ülke çapında 135 öğrenci) ve her bir bölüme 1 öğrenci kabul edilmesi (ülke çapında 45 öğrenci) üzerine planlanan PILOT proje kapsamında bölümümüz Ege Üniversitesi'nin 3 pilot bölümünden birisi olarak seçilmiştir. Öğrenci değişimini gerçekleştirmek üzere Portekiz'in Porto Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ile Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajans'ının ortak kararı ile eşleştirilmiştir. Pilot Proje yılında değişime giden öğrencilerimiz

Sanem Çınarlı

Cihan Civan

Erdem Demir

Aynı zamanda Türkiye'den ERASMUS programı ile gönderilen ilk öğrenciler sıfatını taşımaktadırlar. Sanem Çınarlı, Cihan Civan eğitimlerinin 3. yılını, Erdem Demir ise 4. yılını Porto Üniversitesi'nde tamamlamışlardır. Pilot Proje ile Porto Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nde iki öğrenci,

Ana Dias

Ana Lopes

2003-2004 öğretim yılı Bahar Yarıyılında Bölümümüze gelerek derslerinin bir kısmını burada okumuşlardır.

2005-2006 öğretim yılında İtalya Bologna Üniversitesi'nden Lavinia di Francisco güz ve bahar yarıyıllarında, İngiltere Bath Üniversitesi'nden Matt Warner bahar yarıyılında ve 2006-2007 öğretim yılında Fransa UPPA dan Florian Benard bölümde Erasmus öğrencisi olarak eğitim almışlardır.E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLE İKİLİ ANLAŞMASI OLAN ÜNİVERSİTELER

Üniversite Ülke Öğrenci Değişimi Toplam Süre
Lisans öğrenci Lisansüstü öğrenci Gelen Giden
Yük.Lisans Doktora
Gelen Süre Giden Süre Gelen Süre Giden Süre Gelen Süre Giden Süre Ay Ay
Tech. Uni. Eindhoven Hollanda     1 6 1 6             6 6
Bologna Uni. İtalya 1 6 2 12                 6 12
Uni. Degli Studi Di Roma La Sapienza İtalya     3 27 1 6             6 27
Uni. Degli Studi di Salerno İtalya 4 24 4 24                 24 24
Politecnico di Torino İtalya 1 10 2 20                 10 20
Uni. de Alicante İspanya 2 20 2 20                 20 20
Rovira I Virgili Uni. İspanya 2 24 2 24                 24 24
Inst. of Chem. Tech.-Praque Çek Cum         1 6 1 6 1 6 1 6 12 12
Uni. Of Porto Portekiz 1 5 2 20                 20 5
Cantabria Uni. İspanya 2 24 2 24 1 3 1 3 1 3 1 3 30 30
Vaxjo University İsveç 1 5 1 5 1 5 1 5         10 10
UPPA Fransa     2 12 2 12             12 12
Aristotle Uni. Yunanistan         2 6 2 6         6 6
P. Slaska-Silesian Uni. Polonya         1 5 1 5 1 5 1 5 10 10Yıllara göre Erasmus Programı ile öğrenim gören öğrencilerimizin listesi için tıklayınız.