TEKNİK GEZİ ORGANİZASYONU


DÖNEMİ:Öğretim yılı boyunca
ÖNKOŞUL: Ön koşul yoktur.
KREDİSİ: Yoktur.
TÜRÜ: 1) Yakın çevre, 2) Şehir dışı konaklamalı geziler.
GEZİ SÜRESİ: Fabrikada 3-4 saat.
KULLANILABİLECEK KİTAPLAR/ARAÇLAR: Firma/kurum dokümanları ve internet kaynakları.


DERSİN KISA (KATALOG) BETİMLEMESİ

YÖNTEM:Öğretim yılı başında Teknik Gezi Program Taslağının oluşturulması. Bu programda her bir dönem içinde İzmir ve yakın çevresi 5- 6 adet farklı işletmeye teknik geziler yer almaktadır. Teknik gezi sonrası gönüllü öğrencilerin gezi ile ilgili izlenimlerini anlatan yazılar bölüm Teknik Gezi panosunda ve “Sanayici ile Buluşma ve Proje Sergisi” etkinliğinde gezi anket sonuçları ile birlikte poster şeklinde sergilenmektedir. Teknik gezi anket sonuçları müdek raporunda da sunulmaktadır.

KAZANIMLAR:Fabrika ya da işletmenin bağlı bulunduğu şirketin yapısı, yönetsel organizasyonu, tarihçesi, endüstrideki yeri kavranır. İşletmedeki birimlerin fonksiyonu, yapısı, çalışma koşulları, bakımına ilişkin bilgiler edinilir. Süreç denetimi ve kalite kontrol mekanizmaları, kalite güvence sistemleri tanınır. İşletmelerde iş ve meslek yaşamı, insan ilişkileri kavranır. Kuramsal bilgilerin endüstrideki uygulamaları gözlemlenir.


TEKNİK GEZİ ORGANİZASYONUNDA İZLENEN YOLLARTEKNİK GEZİNİN AMAÇLARI

Teknik geziler ile, amaçlanmaktadır.

AMAÇLARA ULAŞMADA KULLANILAN ARAÇLAR: Eğitim yılı içerisinde şehir içi gezileri.


TEKNİK GEZİ ÇIKTILARI

Öğrencilerimiz,


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Teknik gezi sonrası öğrencilere uygulanan anketler.


ETKİNLİKLER

Teknik Gezi Listesi

Teknik Gezi ve Etkinlik ResimleriTEKNİK GEZİ ORGANİZASYONU

Y. Mühendis Esra ŞENER, esra.sener@ege.edu.tr
Aziz KOCAEFE,