E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖLÇÜM ve ANALİZ LABORATUVARLARI

Ölçüm ve Analiz Lab.-1 (AFM)

Atomik Kuvvet Mikroskopu ve ilgili donanım bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız...Ölçüm ve Analiz Lab.-2 (IR-UV):

IR Spektrofotometresi (IR-470), UV/Vis. Spektrofotometre(Jasco 7800), ve ilgili donanım bulunmaktadır.Ölçüm ve Analiz Lab.-3 (DSC ve Yüzey Arş.):

DSC (Setaram 92 model) ve yüzey ölçüm cihazı (Coulter 100 CX) model, ve ilgili donanım bulunmaktadır.Ölçüm ve Analiz Lab.-4 (GC):

Gaz Kromatograf (HP-Series II 5890 ve HP-6890 Series, 2 adet), FID ve TCD dedektörler, kapiler kolonlar ve ana bağlantı elemanları, gaz tüpleri, tuzaklar, vb ilgili donanım bulunmaktadır.Ölçüm ve Analiz Lab.-5 (AAS):

Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre (VarianspectrAA 10 plus), Alev fotometresi (Jenway PFP7), gaz tüpleri, kompresörler, vb. bulunmaktadır.