E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM AMAÇLARI

EA1. Programda kazandıkları güçlü alt yapıyı Kimya Mühendisliği veya seçtikleri alanda kullanarak, başarılı bir iş yaşamı sürdüren,

EA2. Mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler geliştiren,

EA3. Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak kendisini geliştirebilen,

EA4. Mesleki ve sosyal sorumluluklarının farkında, yaratıcı, girişimci ve liderlik, takım çalışmasına yatkın ve yöneticilik vasıflarına sahip

mühendisler yetiştirmektir.

E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliği problemlerine uygulayabilme

PÇ2. Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi

PÇ3. Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlayabilme

PÇ4. Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme

PÇ5. Sunulan verileri çözümleme, ve sonuçlarını yorumlama becerisi

PÇ6. Deney tasarlama, uygulama ve sonuçlarını yorumlama becerisi

PÇ7. Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme

PÇ8. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme

PÇ9. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, girişimcilik ve yaratıcılık becerisi

PÇ10.Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyip, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyip kendini gelistirebilme ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık yaratabilme

PÇ11. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek (ana dilinde ve İngilizce) iletişim kurabilm

PÇ12. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

PÇ13. Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme

PÇ14. Kalite konularında bilinç sahibi olabilme