E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İDARİ YAPI

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Bikem ÖVEZBölüm Başkan Yardımcısı

Bölüm Başkan Yardımcısı
Y. Doç. Dr. Canan URAZDoç. Dr. İdil İPEK

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilimdalı

Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilimdalı

Kimyasal Teknolojiler Anabilimdalı
Prof. Dr. Ferhan S. ATALAYProf. Dr. Mustafa DEMİRCİOĞLUProf. Dr. Levent Ballice