E.Ü. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ'NÜN VİZYONU, MİSYONU

VİZYON:
Kendisini çağın gereklerine göre modern teknoloji ile sürekli güncelleyerek, verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla uluslararası alanda saygınlığını pekiştirmektir.

MİSYON:
Bilgi ve becerilerini kullanarak teknolojik gelişmeler gereğince topluma hizmet eden, bilim ve teknolojinin ülkede ve dünyada gelişmesine ve yayılmasına katkıda bulunan, Kimya Mühendisliğinin her alanında ulusal ve uluslarası düzeyde etkin roller alabilecek yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış mesleki ve etik sorumluluk sahibi kimya mühendisleri yetiştirmektir.